HIBOR 3500 IU/0.2 ml kullanıma hazır 10 enjektör Kullanmadan Önce

Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme :21 Ağustos  2015

2. HIBOR ’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HIBOR®’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Bemiparin sodyum ve heparin ve diğer Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin grubundaki ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

• Doğrulanmış ya da şüphenden, bağışıklık sisteminden kaynaklanan, heparin tarafından uyanlan trombositopeni öykünüz (kanınızda pıhtılaşmayı sağlayıcı hücrelerin az olması) varsa (Doktorunuz bu rahatsızlığın sizde bulunup bulunmadığını belirleyecektir.),

•    Aşırı kanamayla sonuçlanan bir durumla ilgili şikayetiniz varsa,

•    Karaciğer ve/veya pankreasınızın ciddi rahatsızlıklarında,

•    Son iki ay içerisinde beyin, omurga, göz veya kulağınızla ilgili yaralanmanız ya da ameliyatınız olduysa,

•    Heparin tarafından uyarılan trombositopeniye bağlı Yaygm Damariçi Koagülasyon Bozukluğu’nuz varsa,

•    Akut bakteriyel endokarditiniz (kalp damarları ve kapakçıklarında iltihaplanma) varsa,

•    Aktif peptik ülser (mide ve oniki parmak ülseri), kanama sonucu inme, beyin anevrizması (beyin damarlarının bir bölgesinin çeperinde oluşan şişkinlik) ya da beyin tümörü gibi kanama riski yüksek yaranız varsa,

•    Herhangi bir ameliyat esnasmda epidural (vücudun belirli bir bölgesindeki ağrı iletimini durduran bölgesel anestezi) veya spinal (omuriliğe iğne ile yapılan anestezi) anestezi uygulanıyorsa.

HIBOR®’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

•    Böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız varsa

•    Tansiyonunuz yüksekse ve/veya kontrol altına alınması zorsa,

•    Mide ülseriniz varsa,

•    Trombositopeniye bağlı bereler ve durdurulamayan kanamanız varsa,

•    Böbrek ve/veya idraryolunuzda taş bulunuyorsa,

•    Kan damarlarınızla ilgili problemler sonucunda oluşan göz rahatsızlıklarınız varsa,

•    Geçirdiğiniz bir ameliyat nedeniyle belkemiğinize anestezik enjekte edildiyse ve/veya laboratuvar testleri için belkemiğinizin alt kısmında bir enjeksiyon deliği bulunuyorsa,

•    Şeker hastasıysanız veya kanınızdaki potasyum düzeyi yüksekse,

•    Cildinizde aniden bereli ve/veya kırmızı renkli ağrı veren kabartıldı lekeler oluştuysa (bu taktirde hemen doktorunuza haber veriniz).

Bu tıbbi ürün her 0.2 mİ’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma

bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

HIBOR ’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

HtBOR®’un yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Aç ya da tok karnına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HIBOR® un gebelikte kullanımı konusunda yapılmış yeterli sayıda klinik çalışma bulunmamaktadır.

HIBOR® kullanmaya başlamadan önce, doktorunuza hamile olduğunuzu ya da hamile olduğunuzdan şüphe ettiğinizi söyleyiniz. Doktorunuz, ilacın kullanımındaki yararlılık ve potansiyel riski değerlendirerek, ilacı kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HIBOR® kullanmaya başlamadan önce, doktorunuza emzirme döneminde olduğunuzu söyleyiniz. Doktorunuz, ilacın kullanımındaki yararlılık ve potansiyel riski değerlendirerek, ilacı kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

HtBOR®’un araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bilinmemektedir.

HIBOR ’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

HtBOR®’un içeriğinde enjeksiyonluk sudan başka yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı HIBOR ’un aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılması önerilmemektedir:

• Varfarin gibi K vitamini antagonistleri ve diğer antikogülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar),

• Aspirin ve diğer salisilatlar gibi kan pulcuklarım engelleyerek pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar (platelet inhibitörleri),

• İbuprofen gibi NSAİ ilaçlar (ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici etkilere sahip ilaç grubu),

• Tiklopidin, klopidogrel ve diğer trombosit inhibitörleri (kan pulcuklannın bir araya gelip pıhtılaşma yapmasını önleyen ilaçlar),

• Potasyum tutarak idrar söktüren tansiyon ilaçları,

•    Sistemik glukokortikoidler (iltihaplanmaya karşı kullanılan hormon ilaç grubu),

•    Dekstran gibi kan hacmini artırmak için kullanılan ilaçlar,

•    Glikoprotein Ilb/IIIa antagonistleri (absiksimab, tirofıban, eptifıbatid, vb.) dahil    olmak

üzere diğer pıhtılaşma önleyici ilaçlar,

•    Divalproex, plikamisin, valproik asit, sülfınpirazon içeren ilaçlar,

•    Kanama riskini artıran ya da ilacın etkisini azaltabilen ginkgo, ginseng, sarımsak,    vb.

içeren bitkisel ilaçlar.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon
Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Deri Kanseri Deri Kanseri
Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Astım Astım
Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Geri Ödeme KoduA10703
Satış Fiyatı92.83 TL [ 21 Ağustos 2015 ]
Önceki Satış Fiyatı92.83 TL [ 14 Ağustos 2015 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699769950095
Etkin Madde Bemiparin Sodyum (anti Faktor Xa)
ATC Kodu B01AB12
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Bemiparin Sodyum
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ EŞDEĞERLERİ

Eşdeğer İlaç Adı Barkodu İlaç Fiyatı
Eşdeğer bir ilaç bulunamadı