HIBOR 3500 IU/0.2 ml kullanıma hazır 10 enjektör Kullanmadan Önce

Bemiparin Sodyum (anti Faktor Xa) }

Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 18 September  2015

2. HIBOR ’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HIBOR®’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Bemiparin sodyum ve heparin ve diğer Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin grubundaki ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

• Doğrulanmış ya da şüphenden, bağışıklık sisteminden kaynaklanan, heparin tarafından uyanlan trombositopeni öykünüz (kanınızda pıhtılaşmayı sağlayıcı hücrelerin az olması) varsa (Doktorunuz bu rahatsızlığın sizde bulunup bulunmadığını belirleyecektir.),

•    Aşırı kanamayla sonuçlanan bir durumla ilgili şikayetiniz varsa,

•    Karaciğer ve/veya pankreasınızın ciddi rahatsızlıklarında,

•    Son iki ay içerisinde beyin, omurga, göz veya kulağınızla ilgili yaralanmanız ya da ameliyatınız olduysa,

•    Heparin tarafından uyarılan trombositopeniye bağlı Yaygm Damariçi Koagülasyon Bozukluğu’nuz varsa,

•    Akut bakteriyel endokarditiniz (kalp damarları ve kapakçıklarında iltihaplanma) varsa,

•    Aktif peptik ülser (mide ve oniki parmak ülseri), kanama sonucu inme, beyin anevrizması (beyin damarlarının bir bölgesinin çeperinde oluşan şişkinlik) ya da beyin tümörü gibi kanama riski yüksek yaranız varsa,

•    Herhangi bir ameliyat esnasmda epidural (vücudun belirli bir bölgesindeki ağrı iletimini durduran bölgesel anestezi) veya spinal (omuriliğe iğne ile yapılan anestezi) anestezi uygulanıyorsa.

HIBOR®’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

•    Böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız varsa

•    Tansiyonunuz yüksekse ve/veya kontrol altına alınması zorsa,

•    Mide ülseriniz varsa,

•    Trombositopeniye bağlı bereler ve durdurulamayan kanamanız varsa,

•    Böbrek ve/veya idraryolunuzda taş bulunuyorsa,

•    Kan damarlarınızla ilgili problemler sonucunda oluşan göz rahatsızlıklarınız varsa,

•    Geçirdiğiniz bir ameliyat nedeniyle belkemiğinize anestezik enjekte edildiyse ve/veya laboratuvar testleri için belkemiğinizin alt kısmında bir enjeksiyon deliği bulunuyorsa,

•    Şeker hastasıysanız veya kanınızdaki potasyum düzeyi yüksekse,

•    Cildinizde aniden bereli ve/veya kırmızı renkli ağrı veren kabartıldı lekeler oluştuysa (bu taktirde hemen doktorunuza haber veriniz).

Bu tıbbi ürün her 0.2 mİ’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma

bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

HIBOR ’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

HtBOR®’un yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Aç ya da tok karnına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HIBOR® un gebelikte kullanımı konusunda yapılmış yeterli sayıda klinik çalışma bulunmamaktadır.

HIBOR® kullanmaya başlamadan önce, doktorunuza hamile olduğunuzu ya da hamile olduğunuzdan şüphe ettiğinizi söyleyiniz. Doktorunuz, ilacın kullanımındaki yararlılık ve potansiyel riski değerlendirerek, ilacı kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HIBOR® kullanmaya başlamadan önce, doktorunuza emzirme döneminde olduğunuzu söyleyiniz. Doktorunuz, ilacın kullanımındaki yararlılık ve potansiyel riski değerlendirerek, ilacı kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

HtBOR®’un araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bilinmemektedir.

HIBOR ’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

HtBOR®’un içeriğinde enjeksiyonluk sudan başka yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı HIBOR ’un aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılması önerilmemektedir:

• Varfarin gibi K vitamini antagonistleri ve diğer antikogülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar),

• Aspirin ve diğer salisilatlar gibi kan pulcuklarım engelleyerek pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar (platelet inhibitörleri),

• İbuprofen gibi NSAİ ilaçlar (ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici etkilere sahip ilaç grubu),

• Tiklopidin, klopidogrel ve diğer trombosit inhibitörleri (kan pulcuklannın bir araya gelip pıhtılaşma yapmasını önleyen ilaçlar),

• Potasyum tutarak idrar söktüren tansiyon ilaçları,

•    Sistemik glukokortikoidler (iltihaplanmaya karşı kullanılan hormon ilaç grubu),

•    Dekstran gibi kan hacmini artırmak için kullanılan ilaçlar,

•    Glikoprotein Ilb/IIIa antagonistleri (absiksimab, tirofıban, eptifıbatid, vb.) dahil    olmak

üzere diğer pıhtılaşma önleyici ilaçlar,

•    Divalproex, plikamisin, valproik asit, sülfınpirazon içeren ilaçlar,

•    Kanama riskini artıran ya da ilacın etkisini azaltabilen ginkgo, ginseng, sarımsak,    vb.

içeren bitkisel ilaçlar.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir. Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak
Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı
Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Dış Gebelik Dış Gebelik
Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA10703
Satış Fiyatı96.45 TL [ 18 Sep 2015 ]
Önceki Satış Fiyatı96.45 TL [ 11 Sep 2015 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699769950095
Etkin Madde Bemiparin Sodyum (anti Faktor Xa)
ATC Kodu B01AB12
Birim Miktar 3500
Birim Cinsi IU
Ambalaj Miktarı 10
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Bemiparin Sodyum
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb