GILENYA 0.5 mg 28 kapsül Kullanmadan Önce

Fingolimod Hcl }

Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Güncelleme : 2 October  2015

2. GILENYA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GILENYA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Bağışıklık sisteminiz zayıfsa (bağışıklık yetmezlik sendromu, bir hastalık veya bağışıklık sistemini baskılayan herhangi bir ilaç nedeniyle).

• Sarılık (hepatit) veya verem (tüberküloz) gibi ciddi aktif enfeksiyonunuz veya aktif kronik enfeksiyonunuz varsa.

• Aktif bir kanser hastalığınız varsa (bir çeşit cilt kanseri olan bazal hücre karsinomu dışında)

• Ciddi karaciğer problemleriniz varsa.

• Fingolimod veya GILENYA'nın içindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.

GILENYA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Düzensiz kalp atışı için kinidin, prokainamid, amiodaron veya sotalol gibi ilaçlar kullanıyorsanız. Doktorunuz bu ilaçları kullanmanız halinde GILENYA kullanmamanıza karar verebilir.

• İstirahat halindeki kalp hızınız yavaşsa (dakikada 55 atıştan az), kalp hızınızı yavaşlatan ilaçlar kullanıyorsanız, düzensiz veya anormal kalp atışınız varsa veya ani bilinç kaybı öykünüz varsa.

Doktorunuz GILENYA'ya başlamadan önce kalbinizi kontrol edebilir ve ayrıca ilk GILENYA dozunu kullandıktan sonra kalp hızını kontrol etmek üzere 6 saat boyunca muayenehanede veya klinikte kalmanız gerekebilir. Aynı durum kalp atışınızın yavaş olması (dakikada 55 atıştan az) veya beta-blokerler olarak adlandırılan ilaçları (kalp atışını yavaşlatan) kullanmanız halinde de geçerlidir. İlk dozdan sonra kalp atışınız yavaşlarsa baş dönmesi veya yorgunluk hissedebilir veya kalp atışınızı hissedebilirsiniz.

Hız çok yavaşlarsa veya kan basıncınız düşerse derhal tedaviye ihtiyaç duyabilirsiniz. Doktorunuz ayrıca 2 haftadan uzun süreli bir aradan sonra tedaviye tekrar başlamanız durumunda da kalp hızını kontrol etmek isteyebilir.

• İlaçlar ile kontrol altına alınamayan yüksek tansiyonunuz (yüksek kan basıncınız) varsa.

GILENYA kan basıncınızda hafif bir yükselmeye neden olabileceğinden, doktorunuz kan basıncınızı düzenli olarak kontrol etmek isteyebilir.

• Herhangi bir kalp probleminiz varsa,

• Aşı yaptırmayı planlıyorsanız.

GILENYA ile tedavi sırasında ve sonrasında 2 aya kadar belli tip aşıları yaptırmamanız gerekirken (canlı attenüe aşılar), diğer bazıları yeterince etkili olmayabilir.

• Daha önce suçiçeği hastalığı geçirmediyseniz.

Daha önce suçiçeği hastalığı geçirmediyseniz, doktorunuz bu hastalığa neden olan virüse (varisella zoster virüsüne) karşı bağışıklık durumunuzu test etmek isteyebilir. Eğer bu virüse karşı bağışıklığınız yok ise, GİLENYA ile tedaviye başlamadan önce aşılama gerekebilir. Bu durumda, doktorunuz GILENYA tedavisinin başlatılmasını bir ay erteleyecektir.

• Görme bozukluğunuz veya göz arkasındaki merkezi görme alanında şişliğe ilişkin diğer belirtiler (maküler ödem olarak bilinen bir durum), göz enflamasyonu veya enfeksiyon (üveit) varsa veya olduysa ya da diyabetiniz varsa.

Doktorunuz GILENYA'ya başlamadan önce bir göz muayenesinden geçmenizi ve GILENYA tedavisine başladıktan sonra düzenli olarak muayene olmanızı isteyebilir. GILENYA'ya başladıktan sonra doktorunuz tedaviye başladıktan 3 ila 4 ay sonra bir göz muayenesinden geçmenizi isteyebilir. Maküla şekilleri, renkleri ve detayları net ve keskin bir şekilde (merkezi görüş) görmenizi sağlayan göz arkasındaki küçük bir retina alanıdır. GILENYA makülada maküler ödem olarak bilinen bir durum olan şişliğe neden olabilir. Şişlik genellikle GILENYA tedavisinin ilk 4 ayı içinde meydana gelir. Maküler ödem gelişme riski diyabetiniz veya üveit olarak adlandırılan göz enflamasyonu varsa veya olduysa daha yüksektir. Maküler ödem bir MS atağı ile aynı görme semptomlarına neden olabilir (optik nevrit). Başlangıçta herhangi bir semptom görülmeyebilir. Görmenizde meydana gelen tüm değişiklikleri doktorunuza bildiriniz.

Doktorunuz özellikle de şu durumlarda bir göz muayenesinden geçmenizi isteyebilir: Görme merkezi bulanıyorsa veya gölgeleniyorsa; görme merkezinde kör bir nokta geliştiyse; renkler ve ince detayları görme konusunda problem yaşıyorsanız.

• Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız.

Doğmamış çocuğun zarar görmesi riski nedeniyle GILENYA kullanırken veya kullanmayı bıraktıktan sonraki iki ayda hamile kalmaktan kaçınınız. Doktorunuzla tedaviniz sırasında ve tedaviniz sona erdikten sonraki 2 ay boyunca kullanmanız gereken güvenilir doğum kontrol yöntemleri hakkında konuşunuz.

• Karaciğer problemleriniz varsa.

Ciddi karaciğer problemleriniz varsa, GİLENYA kullanmamalısınız. GILENYA karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma riskini artırabilir. Herhangi bir semptomu fark etmeniz muhtemel olmasa da, cildinizde veya göz aklarınızda sararma, idrarın anormal şekilde koyulaşması veya açıklanamayan bulantı ve kusma fark ederseniz, derhal doktorunuza söyleyiniz.

Tedavinizin ilk altı ayı süresince doktorunuz karaciğer fonksiyonunuzu takip etmek üzere kan testleri isteyebilir. Eğer test sonuçlarınız, karaciğerinizde bir problem olduğunu işaret ediyorsa, tedavinizi durdurmanız gerekebilir.

• Ciddi akciğer problemleriniz veya sigaraya bağlı öksürüğünüz varsa.

GILENYA'nın akciğer fonsiyonu üzerine hafif bir etkisi vardır. Ciddi akciğer sorunu olan veya sigaraya bağlı öksürüğü olan hastalarda yan etki görülme olasılığı daha yüksek olabilir.

• GILENYA beyaz kan hücresi sayımını düşürür (özellikle de lenfosit sayımı). Beyaz kan hücreleri enfeksiyonlarla savaşır. GILENYA kullanırken (ve kullanmayı bıraktıktan sonra 2 aya kadar) daha kolay enfeksiyon kapabilirsiniz. Mevcut herhangi bir enfeksiyonunuz kötüleşebilir. Enfeksiyonlar ciddi ve hayatı tehdit eder yapıda olabilir. Enfeksiyonunuz olduğunu düşünüyorsanız, ateşiniz varsa veya grip olmuş gibi hissediyorsanız derhal doktorunuzu arayınız.

GILENYA tedavisinin beklenen etkisi kanda beyaz kan hücresi sayısının azalmasıdır. Bu durum genellikle tedavi kesildikten sonra 2 ay içerisinde normale döner. Eğer bir kan testi yaptırmanız gerekiyorsa, GILENYA kullandığınızı doktorunuza bildiriniz. Aksi takdirde doktorunuz için test sonuçlarını anlamak mümkün olmayabilir. Bu nedenle doktorunuz bazı kan testleri için normalden daha fazla kan almak zorunda kalabilir.

Doktorunuz tedaviye başlamadan önce kanınızda yeterli sayıda beyaz kan hücresi olup olmadığını kontrol edebilir ve düzenli olarak bu kontrollerini sürdürmek isteyebilir. Eğer yeterli sayıda beyaz kan hücresine sahip değilseniz, GILENYA tedavinizin kesilmesi gerekebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GILENYA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

GILENYA'yı aç veya tok karnına kullanabilirsiniz. Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Doğmamış çocuğun zarar görmesi riski nedeniyle GILENYA kullanırken veya kullanmayı bıraktıktan sonraki iki ayda hamile kalmaktan kaçınınız. Doktorunuzla tedaviniz sırasında ve tedaviniz sona erdikten sonraki 2 ay boyunca kullanmanız gereken güvenilir doğum kontrol yöntemleri hakkında konuşunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GILENYA kullanırken emzirmemelisiniz. GILENYA anne sütüne geçebilir ve emzirilen bir bebek için ciddi yan etkilere neden olabilir. GILENYA kullanırken emzirmeden önce doktorunuzla konuşunuz.

Araç ve makine kullanımı

Doktorunuz size hastalığınızın güvenli bir şekilde araç ve makine kullanmanıza izin verip vermediğini söyleyecektir. GILENYA'nın araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bir etkiye sahip olması beklenmemektedir.

Tedavinin başlangıcında, GILENYA'nın ilk dozunu aldıktan sonra 6 saat boyunca doktor muayenesinde veya klinikte kalmanız gerekebilir. Araç ve makine kullanımı yetiniz bu zaman zarfında ya da sonrasında zayıflayabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdakileri ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

• Düzensiz kalp atışı için kinidin, prokainamid, amiodaron veya sotalol gibi ilaçlar. Doktorunuz bu ilaçları kullanıyorsanız düzensiz kalp atışı üzerindeki olası ilave etkisi nedeniyle GILENYA'yı kullanmamanıza karar verebilir (Bkz., Bölüm 2 "GILENYA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler").

• İmmün sistem üzerindeki olası etkileri nedeniyle MS'i tedavi etmek için kullanılan beta-interferon, glatiramer asetat, natalizumab veya mitoksantron gibi diğer ilaçlarda dahil olmak üzere immün sistemi baskılayan veya düzenleyen ilaçlar.

• GILENYA kullanmaya başladığınız ilk günlerde kalp atışı üzerindeki olası ilave etkileri nedeniyle atenolol gibi kalp atışını yavaşlatan ilaçlar (beta-blokerler olarak adlandırılan).

• Aşılar. GILENYA ilave tedavi sırasında ve sonrasında 2 aya kadar, canlı virüs içeren bazı aşıların uygulanması aşılamanın önlemesi gereken enfeksiyonla sonuçlanırken, diğer bazıları yeterince etkili olmayabilir.

• Diğer ilaçlar: Viral enfeksiyonlarda kullanılan bazı ilaçlar (Proteaz inhibitörleri), ketokonazol gibi bazı enfeksiyon giderici ilaçlar, mantar hastalıklarına karşı etkili azoller, klaritromisin veya telitromisin gibi bazı antibiyotikler.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz. Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Otism Hastalığı Otism Hastalığı
Otisim, hayat boyu sürecek, bir kişinin iletişim yeteneğini ve diğer insanlarla olan ilişkileirni etkileyen, zamanla gelişen bir özürdür. Otistik olan çocuk ve yetişkinler, başkalarıyla anlamlı bir şekilde ilişki kurmakta zorluk çekerler.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri
Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu
Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduGeri Ödemede Değil
Satış Fiyatı3914.83 TL [ 2 Oct 2015 ]
Önceki Satış Fiyatı3914.83 TL [ 18 Sep 2015 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699504150803
Etkin Madde Fingolimod Hcl
İthal ( ref. ülke : Isvicre ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb