İLAÇ BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sanofi Synthelabo İlaç A.Ş. [ İptal Firma ]
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Geri Ödeme KoduA02456
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699542010732
Etkin Madde Sülpirid
ATC Kodu N05AL01
Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Sülpirid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ EŞDEĞERLERİ

Eşdeğer İlaç Adı Barkodu İlaç Fiyatı
MERESA 8699587751997 4.10TL
SULPIR 8699809156678 9.80TL
ZEPRID 8699540753006 4.92TL
Diğer Eşdeğer İlaçlar

DOGMATIL 200 mg 24 tablet {Sanofi-Synthelabo} Kullanmadan Önce

Sanofi Synthelabo İlaç A.Ş. [ İptal Firma ]
İlaç Kullanma Talimatı ilaç kısa ürün bilgisi DOGMATIL 200 mg 24 tablet {Sanofi-Synthelabo} Arşivdeki İlaç Prospektüsü ilaç hakkında iletişim Google+ Paylaş Facebook da Paylaş Twitter da Paylaş

2. DOGMATİL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler DOGMATİL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• DOGMATİL'in içindeki etkin madde olan sülpirid veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,

• Sültoprid ile birlikte

• Antiparkinson etkinliği olmayan dopamin agonistleri (kabergolin, kuinagolid,) ile birlikte

• Prolaktin hormonuna bağlı hipofiz bezinizde tümör bulunuyorsa ve meme kanseri varsa,

• Böbreküstü bezinizle ilgili olan ve aşırı tansiyon yükselmesi krizleriyle seyreden feokromositoma denen bir tümör varsa veya şüpheleniliyorsa,

DOGMATİL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• Açıklanamayan yüksek ateş, solgunluk ve aşırı terleme olursa, doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz (duyarlılığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi biri ya da bir kaçı sizde varsa bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz sizin için en uygun tedavi ve /veya dozu uygulayacaktır.

• Böbrek yetersizliği

• Sara (epilepsi) hastalığı veya nöbet geçirme öyküsü

• Parkinson hastalığı

• Şeker hastalığı varsa veya şeker hastalığı riski

• Kalp rahatsızlığınız varsa (örneğin, dakikadaki kalp atım sayınızın 55 in altına düşmesi, doğuştan QT aralığı uzaması gibi),

• Özellikle kandaki potasyum düzeyini düşüren bir elektrolit dengesizliğiniz varsa,

• İnme riski bulunuyorsa

• Bunama olan yaşlı hastalarda

• Toplardamar tıkanıklığı (Venöz tromboembolizm)

Çocuklarda DOGMATİL'in etkililiği ve güvenliliği tam olarak araştırılmamıştır. Dolayısıyla çocuklarda kullanımı konusunda dikkatli olunmalıdır.

DOGMATİL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

• Alkol tüketmeniz, DOGMATİL'in etkisini arttırabilir. DOGMATİL kullanırken, alkol almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamilelik sırasında DOGMATİL yalnızca doktor tavsiyesine göre kullanılmalıdır. Hamileliğinizin son 3 ayında DOGMATİL kullandığınızda, doğumu takiben bebeğiniz anormal kas hareketleri, huzursuzluk, kaslarda aşırı gerginlik, kasların gerginliğini yitirmesi, titreme, uykulu olma hali, solunum güçlüğü veya beslenme bozukluğu riski altındadır. Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DOGMATİL anne sütüne geçer. Bu nedenle DOGMATİL tedavisi sırasında emzirme önerilmez.

Araç ve makine kullanımı

İlacın kullanımına bağlı uyuşukluk riski olduğundan, araç ve makine kullanan hastaların dikkatli olması gerekir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

DOGMATİL, birlikte alınan ilaçların tesirini etkileyebilir veya birlikte alınan ilaçlar DOGMATİL'in tesirini etkileyebilir.

DOGMATİL aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır:

• Levodopa (karşılıklı ters etki yaparlar)

• Antiparkinson etkinliği olmayan dopamin agonist gibi davranan maddeleri (kabergolin, kuinagolid) (karşılıklı ters etki yaparlar)

• Sültoprid (kalpte ciddi ritim bozukluğuna yol açabilir)

DOGMATİL aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılması tavsiye edilmemektedir:

• QT aralığını uzatabilecek veya Torsades de pointes gibi ciddi ritim bozukluklarını tetikleyebilecek tıbbi ürünler

o Aritmi tedavisinde kullanılan ilaçlar: kinidin, hidrokinidin, dizopiramid,amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid

o Bazı nöroleptikler (sinir sistemi üzerinde etkili olan güçlü ilaçlar): tioridazin, klorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin, siyamemazin, amisülprid, tiaprid, haloperidol, droperidol, pimozid o Metadon, bepridil, sisaprid, difenamil

o Damar yolu ile kullanılan eritromisin, vinkomisin ve benzeri, halofantrin, pentamidin, sparfloksasin, moksifloksasin

• Kalp atım sayısını düşüren ilaçlar (bradikardik kalsiyum kanal blokerleri: diltiazem, verapamil; beta-blokerler; klonidin; guanfasin; digital ilaçları; antikolinesteraz ilaçlar: donezepil, rivastigmin, takrin, ambenoniyum, galantamin, piridostigmin, neostigmin)

• Kan potasyum seviyesini düşüren ilaçlar (hipokalemik idrar söktürücüler, uyarıcı laksatifler, amfoterisin B (damar yolu ile), glukokortikoidler, tetrakosaktid)

Bu ilaçlarla birlikte kullanıldığında kalpte ciddi ritim bozukluğu riski özellikle de Torsades de pointes riski artar. Hastanın klinik açıdan yakından izlenmesi ve düzenli EKG tetkiki gerekir.

• Alkol içeren ilaçlar (sakinleştirici etki artar)

• Antiparkinson etkinliği olmayan dopamin agonist gibi davranan maddeleri (amantadin, apomorfin, bromokriptin, entakapon, lizürid, pergolid, piribedil, pramipeksol, ropinirol, selejilin (karşılıklı ters etki yaparlar)

DOGMATİL'in aşağıdaki ilaçlarla etkileşme olasılığı dikkate alınmalıdır:

• Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (aşırı tansiyon düşmesi riskine yol açar)

• Merkezi sinir sistemi etkileyen diğer ilaçlar (güçlü ağrı kesiciler, uyku ilaçları, sakinleştiriciler, endişe gideren ilaçlar ve ciddi psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçlar)

• Asit önleyici ilaçlar ve sukralfat

• Nitrat içeren ilaçlar (özellikle oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü riskinde artış görülebilir)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DOGMATİL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (tahammülsüzlük) olduğu söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Otism Hastalığı Otism Hastalığı
Otisim, hayat boyu sürecek, bir kişinin iletişim yeteneğini ve diğer insanlarla olan ilişkileirni etkileyen, zamanla gelişen bir özürdür. Otistik olan çocuk ve yetişkinler, başkalarıyla anlamlı bir şekilde ilişki kurmakta zorluk çekerler.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak
Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?