› › › Kullanmadan Önce

CELEBREX 100 mg 20 kapsül Kullanmadan Önce

Selekoksib }

Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme : 2 October  2015

2. CELEBREX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Doktorunuz tarafından size CELEBREX reçete edilmiştir. Aşağıdaki bilgiler, CELEBREX ile mümkün olan en iyi sonuçlan almamza yardımcı olacaktır. Başka sorunuz varsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CELEBREX ciddi kalp damar sistemi trombotik olay, miyokard enfarktüsü ve inme riskini arttırabilir ve bunlar ölümcül olabilir. Tüm iltihaba etkili ilaçlar (NSAİİ) için risk benzerdir. Bu risk doz, kullanım süresi ve başlangıçtaki kalp damar sistemi risk faktörleriyle birlikte artabilir. Bilinen kalp damar sistemi hastalığı olan hastalar daha büyük risk altında olabilir.

CELEBREX koroner by-pass geçirmiş hastalarda perioperatif dönemde kontrendikedir (bkz. bölüm

CELEBREX dahil olmak üzere, ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar (NSAİİ) ile tedavi edilen hastalarda herhangi bir zamanda, uyarıcı belirtiler eşliğinde ya da böyle belirtiler olmaksızın, kanama, ülserleşme ve mide, ince ya da kalın barsakta delinme gibi ölümcül olabilen ciddi mide-barsak olaylan görülebilir.

CELEBREX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Aşağıdaki durumlar sizin için geçerli ise CELEBREX kullanmamanız gerektiği için, bu durumu doktorunuza bildiriniz:

Eğer,

• Etkin madde olan selekoksibe veya CELEBREX’in diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı aleıjik (aşın duyarlı) iseniz.

• “Sülfonamidler” olarak adlandırılan bir ilaç grubuna karşı daha önceden aleıjik bir reaksiyon geçirdiyseniz.

• Midenizde veya barsaklannızda aktif, ülser ya da kanama varsa.

• Asetilsalisilik asit (Aspirin) veya diğer antiinflamatuvar ve ağn kesici ilaçları (NSAİİ) almanın bir sonucu olarak astım krizi, şiddetli burun tıkanıklığı ortaya çıktı ise veya kaşıntılı deri döküntüsü, yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişme, nefes almada güçlük veya hırıltı gibi bir aleıjik reaksiyon geliştirdiyşeniz

• Gebeyseniz ya da çocuk doğurma potansiyeliniz mevcut olmasına rağmen etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız ve tedavi devam ederken gebe kalma olasılığınız varsa doktorunuzla doğum kontrol yöntemlerini tartışmalısınız.

• Emziriyorsanız.

• Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa.

•    Şiddetli böbrek hastalığınız varsa.

• Ülseratif kolit veya Crohn hastalığı olarak adlandırılan inflamatuvar barsak hastalıklarından biri varsa.

• Kalp yetmezliği, teşhis konmuş iskemik kalp hastalığı (örn: enfarktüs) veya serebrovasküler (beyin damarlarını etkileyen) hastalığınız varsa; örneğin kalp krizi, inme veya geçici iskemik atak (beyne giden kan akışında geçici azalma; “mini inme” olarak da bilinir), göğüs ağrısı ataklan veya kalbe ya da beyne giden kan damarlarında tıkanıklık tanısı konmuşsa.

• Mevcut ya da geçirilmiş kan dolaşımı problemleri varsa (periferal arteriyel hastalık) ya da bacaklannızdaki atardamarlara cerrahi müdahale uygulandıysa.

• Açık kalp ameliyatı (by-pass) geçirdiyseniz, ameliyat öncesi ve sonrası yakın dönemde CELEBREX kullanmamalısınız.

CELEBREX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdakilerin sizin için geçerli olup olmadığını doktorunuzla birlikte kontrol ediniz.

Eğer,

• Midenizde veya barsaklannızda önceden ülser veya kanama olduysa. (Midenizde veya barsaklarınızda aktif ülser veya kanama varsa CELEBREX almayınız.)

• Asetilsalisilik asit (Aspirin) alıyorsanız (kalple ilgili problemlerden korunma amacıyla düşük dozda olsa bile)

• Kan pıhtılaşmasını azaltmak için ilaçlar (kan sulandırıcılar) kullanıyorsanız (örneğin, varfarin)

• CELEBREX’i ibuprofen veya diklofenak gibi diğer asetilsalisilik olmayan NSAİ ilaçlarla birlikte alıyorsanız. (Bu ilaçlan birlikte kullanmaktan kaçınınız.)

• Sigara içiyorsanız, şeker hastalığınız, yüksek kan basıncınız veya yüksek kolesterolünüz varsa.

• Kalbiniz, karaciğeriniz veya böbrekleriniz iyi çalışmıyorsa; Bu durumlarda doktorunuz sizi düzenli olarak kontrol etmek isteyebilir.

• Sıvı retansiyonu (vücutta normalden fazla su tutulumu) varsa (ayak bileklerinin ve ayakların şişmesi, ödem gibi).

• Çeşitli rahatsızlıklar, ishal veya diüretiklerin (idrar söktürücüler) kullanımı gibi nedenlerle dehidrasyon (vücutta olması gerekenden daha az su bulunması) mevcutsa.

• Herhangi bir ilaca karşı ciddi bir aleıjik reaksiyon veya ciddi bir cilt reaksiyonu (şiddetli kızarıklık, şişlik, kaşıntı gibi) geliştirdiyseniz.

• Enfeksiyon nedeni ile kendinizi hasta hissediyor ya da kendinizde enfeksiyon olduğunu düşünüyorsanız; CELEBREX, ateş ve enfeksiyon ve inflamasyonun (iltihabın) diğer bulgularını maskeleyebilir.

•    65 yaşın üzerindeyseniz; doktorunuz sizi düzenli olarak kontrol etmek isteyebilir.

Diğer NSAİ ilaçlar (örn: ibuprofen veya diklofenak) gibi, bu ilaç kan basıncınızda (tansiyonunuzda) artışa

yol açabilir, bu nedenle doktorunuz düzenli olarak tansiyon takibi yapmanızı isteyebilir.

CELEBREX kulanımı ile, şiddetli karaciğer iltihabı, karaciğer hasarı ve karaciğer yetmezliği (bazı durumlarda ölümcül sonuçları olabilir veya karaciğer nakli gerektirebilir) gibi bazı şiddetli karaciğer reaksiyonu vakaları rapor edilmiştir. Reaksiyonun başlangıcına kadar geçen sürenin rapor edildiği vakalarda, şiddetli karaciğer reaksiyonlarının büyük çoğunluğu tedavi başlangıcından sonraki bir ay içinde ortaya çıkmıştır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CELEBREX, gebe olan veya tedavi devam ederken gebe kalma olasılığı olan kadınlar (yani, uygun doğum kontrolünü kullanmayan, çocuk doğurma potansiyeline sahip kadınlar) tarafından kullanılmamalıdır. CELEBREX tedavisi sırasında gebe kalırsanız tedaviyi bırakmalı ve alternatif tedavi için doktorunuzla irtibata geçmelisiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CELEBREX emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç veya makine kullanmadan önce, CELEBREX’e nasıl reaksiyon gösterdiğinizin farkında olmalısınız. CELEBREX aldıktan sonra baş dönmesi, sersemlik veya uyuşukluk hissediyorsanız bu etkiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız.

CELEBREX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilaç her kapsülde 0,875 mg sodyum içerir. İçerdiği sodyum miktarı göz önüne alındığında herhangi bir yan etki beklenmez.

Bu ilaç her kapsülde 149,7 mg laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse ilacı kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar, CELEBREX’de dahil olmak üzere diğer ilaçlann kan düzeylerini dolayısıyla etkilerini arttırabilir veya azaltabilir.

• Dekstrometorfan (öksürük tedavisi için kullanılır).

• ADE inhibitörleri veya anjiyotensin II antagonistleri (yüksek kan basıncı (tansiyon) ve kalp yetmezliği için kullanılırlar.

• Diüretikler (idrar söktürücüler) (vücuttaki fazla sıvının tedavisi için kullanılır)

• Flukonazol ve rifampisin (mantar ve bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır).

• Varfarin veya diğer oral antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını azaltan “kan inceltici/kan sulandırıcı” ilaçlar)

• Lityum (bazı depresyon türleri ve mani tedavisinde kullanılır).

• Depresyon, uyku bozuklukları, yüksek kan basıncı (tansiyon) veya düzensiz kalp atışı (kalp ritm bozukluğu) tedavisine yönelik diğer bazı ilaçlar.

• Nöroleptikler (bazı zihinsel bozuklukların tedavisinde kullanılır).

• Metotreksat (romatoid artrit (iltihaplı eklem romatizması), sedef hastalığı (psöriyazis) ve kan kanseri (lösemi) tedavisinde kullanılır).

• Karbamazepin (Epilepsi (sara hastalığı) / nöbet ve bazı ağrı veya depresyon türlerinin tedavisinde kullanılır).

• Barbitüratlar (Epilepsi (sara hastalığı) / nöbet ve bazı uyku bozukluklarının tedavisinde kullanılır).

• Siklosporin ve takrolimus (bağışıklık sistemini baskılamak için; örneğin organ nakillerinden sonra kullanılır).

Alkol ve SSRElar (depresyon tedavisinde kullanılır) (örneğin sitalopram, paroksetin fluoksetin, sertralin) ile beraber kullanıldığında mide barsak kanalında kanama riskini arttırabilir.

NSAİ ilaçlar kullanan hastalarda beraberinde oral kortikosteroid kullanımı mide-barsakta kanama riskini arttırır.

CELEBREX, düşük dozda (günlük 75 mg veya daha az) asetilsalisilik asitle (Aspirin) birlikte alınabilir. Ancak ülser riski artabilir. Bu ilaçları birlikte almadan önce doktorunuza danışınız. Birlikte bitkisel ürün kullanıyorsanız doktorunuza bilgi veriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur. Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi
Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Şizofrenlik Şizofrenlik
Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı
Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduGeri Ödemede Değil
Satış Fiyatı14.9 TL [ 2 Oct 2015 ]
Önceki Satış Fiyatı14.9 TL [ 18 Sep 2015 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699532151605
Etkin Madde Selekoksib
ATC Kodu M01AH01
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Selekoksib
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb