› › › Kullanmadan Önce

BCG SSI kültürü Kullanmadan Önce

Takeda İlaçları ve Ticaret Ltd.Şti. | Güncelleme :21 Ağustos  2015

2. SII -BCG'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
SII-BCG'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer çocuğunuzda,

•    Aşımn içinde bulunan etkin madde ve/veya yardımcı maddelerden herhangi birine
(yardımcı maddeler bölümüne bakınız) karşı daha önceden gelişen ani aşırı duyarlılık
tepkisi (anafilaktik reaksiyon) hikayesi varsa,

•    Kanında gama globulin düzeyi düşük ise(hipogamaglobulinemi), tüm organları
etkileyebilen ve nedeni bilinmeyen sistemik bir hastalık olan sarkoidoz varsa, yaygın habis
tümör (jeneralize malign hastalık), lenf düğümlerinin tümörü (lenfoma), kan kanseri
(lösemi), doğuştan bağışıklık yetersizliği (konjenital immün yetmezlik), insan immün
yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu veya doğal bağışıklık yanıtının bozulduğu diğer
durumlar mevcutsa,

•    Steroid, antimetabolit, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç tedavisi veya radyasyon tedavisi
görüyorsa,

•    Aşılama sonrasında enjeksiyon yerinde çeşitli deri reaksiyonları geliştiyse,

•    İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) pozitif annelerden doğan, virüsün bulaşmış olduğu
tespit edilen çocuklarda çocuğun durumuna bakılmaksızın BCG aşısını, muhtemel “BCG-
itis” (BCG aşısına bağlı yaygın verem hastalığı) gelişme olasılığı söz konusu olduğundan
kullanmayınız.

SII-BCG'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer çocuğunuzda,

•    Kronik ekzema veya diğer cilt hastalıkları varsa dikkatli kullanılmalıdır (Böyle durumlarda
derinin sağlıklı bölgesine aşılama yapılabilir). Gerektiği düşünüldüğünde doktor önerisi ile
hareket edilmelidir; steroidlerle veya bağışık sistemin baskılanmasına neden olabilecek
diğer tedavi veya ilaçları alan kişilerde kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

SII-BCG'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

Cilt içine enjeksiyon yolu ile uygulandığından yiyecek ve içecek ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

Çocuklarda kullanılması nedeniyle uygulanabilir değildir.

Emzirme

Çocuklarda kullanılması nedeniyle uygulanabilir değildir.

Araç ve makine kullanımı

Çocuklarda kullanılması nedeniyle uygulanabilir değildir.

SII-BCG'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün, uygulanan dozları (0.05 mL ve 0.1 mL) içerisinde 1 mmol (23 mg)’den daha az

sodyum içerir; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

SII-BCG; Difteri-Tetanoz-Boğmaca aşısı, Difteri-Tetanoz aşısı, Tetanoz Toksoid aşısı,
Kızamık aşısı, Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık aşısı, Polio (çocuk felci) aşısı ve Hepatit B
aşısı ile güvenli ve etkin bir şekilde eş zamanlı kullanılabilir. Bu gibi durumlarda aşılama
farklı bölgelere yapılmalıdır
.

Steroid, antimetabolitler, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç tedavisi veya radyasyon tedavisi
gören kişilerde istenen bağışık yanıt gelişmeyebilir. Bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda çocuğunuz kullanıyor ise veya son
zamanlarda kullandı ise veya son zamanlarda bu aşı dışında herhangi bir aşılama yapıldıysa
lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri
Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
HIV ve Aids HIV ve Aids
HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.

İLAÇ BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Takeda İlaçları ve Ticaret Ltd.Şti.
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Geri Ödeme KoduA01161
Satış Fiyatı301.28 TL [ 21 Ağustos 2015 ]
Önceki Satış Fiyatı301.28 TL [ 14 Ağustos 2015 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699456790010
Etkin Madde Mycobakterium Bovis
ATC Kodu L03AX03
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünostimülan İlaçlar > BCG Aşısı
İthal ( ref. ülke : Danimarka ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ EŞDEĞERLERİ

Eşdeğer İlaç Adı Barkodu İlaç Fiyatı
IMMUCYST 8699625790100 163.90TL
ONCO-TICE 8699636790403 151.91TL
Diğer Eşdeğer İlaçlar